پویش ها

دسته بندی پروژه ها

با یاری هم به فرزندان ایران محبت هدیه کنیم

تخریب و بازسازی

25 پروژه

پروژه ها

احداث

7 پروژه

پروژه ها

تکمیل

1 پروژه

پروژه ها

تعمیر و بهسازی

0 پروژه

پروژه ها

توسعه

0 پروژه

پروژه ها

تجهیزات

0 پروژه

پروژه ها

آمار سایت

0

حامیان

0

کل پروژه ها

0

مبلغ کل جمع آوری شده (ریال)

تازه ها

با عضویت در خبرنامه آخرین خبرها را دریافت کنید

مشاهده همه