استان اردبیل شهرستان پارس آباد مدرسه 6 کلاسه روستایی اوزون قویی
مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 20,000,000,000 ریال
مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 0 ریال
مبلغ جمع آوری شده: 2,754,907,000 ریال
مکان: اردبیل
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی