در حال بارگذاری...
بستن

راهنمای سایت

   با عنایت به دستور مقام محترم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد شرایط برای واریز وجه به ساده ترین روش ممکن به استحضار می رساند که در سامانه بخش هایی تعبیه شده که خیر محترم به سرعت و بدون فوت وقت به درگاه پرداخت منتقل شده و حمایت نقدر خود را از پروژه منتخب اعلام نماید که به شرح زیر اعلام می گردد :                                    

       1.  با قرارگرفتن پویش های منتخب کشور در صفحه نخست سامانه و قرار گرفتن دکمه "می خواهم مشارکت کنم" در این قسمت خیر محترم به صورت مستقیم به صفحه پرداخت انتقال داده می شود.