پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال
اردبیل پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه احداث
0
مدرسه 2 کلاسه
اصفهان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,080,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 586,689,262 ریال تعداد مشارکت ها: 1587 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
آذربایجان غربی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,760,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,017,788,097 ریال تعداد مشارکت ها: 7227 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 5 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 5 کلاسه
تهران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,560,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,905,283,323 ریال تعداد مشارکت ها: 5243 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه
خوزستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم تاریخ بهره برداری: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه شهید رزمجویی قائمیه تخریب و بازسازی
0
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه شهید رزمجویی قائمیه
فارس پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
قم مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,160,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,108,733,180 ریال تعداد مشارکت ها: 1861 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه
کردستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کرمان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد احداث
0
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد
کرمانشاه پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار
کهگیلویه وبویراحمد پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
مازندران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,060,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 215,279,000 ریال تعداد مشارکت ها: 804 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه
هرمزگان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 851,715,260 ریال تعداد مشارکت ها: 6644 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
همدان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 426,892,998 ریال تعداد مشارکت ها: 7133 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان
خراسان رضوی پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
یزد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 492,592,461 ریال تعداد مشارکت ها: 5271 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
آذربایجان شرقی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 504,826,400 ریال تعداد مشارکت ها: 2601 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه روستای شریف آباد میامی تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه روستای شریف آباد میامی
سمنان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 372,431,500 ریال تعداد مشارکت ها: 5118 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
مرکزی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 175,148,200 ریال تعداد مشارکت ها: 2245 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد تکمیل
0
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد
البرز پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم تاریخ بهره برداری: چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
ایلام پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای نی نیزک شهرستان دشتستان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه روستای نی نیزک شهرستان دشتستان
بوشهر پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه خیری شهیدان عماد و خلیل گوینده تخریب و بازسازی
0
مدرسه خیری شهیدان عماد و خلیل گوینده
قزوین پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس
خراسان جنوبی پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه روستای کل سرخ طرحان کوهدشت احداث
0
مدرسه 2 کلاسه روستای کل سرخ طرحان کوهدشت
لرستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه حرماگی احداث
0
مدرسه 3 کلاسه حرماگی
سیستان وبلوچستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
تخریب و بازسازی مدرسه 3 کلاسه روستای نصرت آباد سجاسرود تخریب و بازسازی
0
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد احداث
0
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد
چهارمحال وبختیاری پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
احداث دبستان شهید الیاس باقری دهکده قدس کلاچای احداث
0
احداث دبستان شهید الیاس باقری دهکده قدس کلاچای
گیلان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه روستای تیرکرت (جایگزین کانکس) بوئین و میاندشت احداث
0