نیازمندی های اعلام شده

با یاری هم بچه های ایران را حمایت کنیم

پروژه های در حال ساخت

با یاری هم بچه های ایران را حمایت کنیم

مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
ایلام آخرین مرحله گزارش: در مرحله نازک کاری می باشد - %80
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه
کردستان آخرین مرحله گزارش: نماسازی و نازک کاری - %65
مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال
اردبیل آخرین مرحله گزارش: اتمام فونداسیون - %46

پروژه های خاتمه یافته

با یاری هم بچه های ایران را حمایت کنیم

پویش ها

سفیران مدرسه ساز

تازه ها

با عضویت در خبرنامه آخرین خبرها را دریافت کنید

مشاهده همه

آمار سایت

0

حامیان

0

مبلغ کل جمع آوری شده (ریال)