مبلغ جمع آوری شده: 506,109,888 ریال
مکان: کهگیلویه وبویراحمد
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی