مبلغ جمع آوری شده: 3,123,362,417 ریال
مکان: گیلان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی