در حال بارگذاری...
بستن

درباره ما

امروزه پیشرفت و توسعه یافتگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور در گرو بهره مندی از نظام آموزش و پرورش مناسب می باشد. ایجاد فرصت بهره مندی از تعلیم و تربیت مناسب و برابر برای آینده سازان میهن عزیزمان زمینه ساز پرورش نسلی آگاه به منظور برون رفت از بسیاری از مشکلات فعلی کشور می باشد.
با وجود اقدامات انجام گرفته در طول دهه های گذشته به منظور محرومیت زدایی و ایجاد امکانات و بستر های آموزشی، بسیاری از فرزندان ایران زمین به خصوص در مناطق روستایی مرزی کشور از نعمت وجود حداقل امکانات آموزشی بی بهره مانده اند. یکی از عمده ترین دلایل این عقب ماندگی عدم تامین منابع مالی مناسب بوده است. موضوع مشارکت در آموزش و پرورش در تاریخ ملت ها ریشه دیرینه داشته و در حال حاضر اهمیت آن دوچندان شده است. به گونه ای که جامعه شناسان این مشارکت را محور اساسی توسعه دانسته اند. لذا همدلی و مشارکت عموم جامعه در این موضوع امری ضروری می باشد. البته ضرورت مشارکت مردم در آموزش و پرورش فقط به هنگام بحران و مواجه  شدن با مشکلات مالی نمیباشد. بلکه توسعه و به تبع آن توسعه آموزش و پرورش ذات مشارکت جویانه داشته و در هر زمان و شرایطی تحقق واقعی تعلیم و تربیت جز با مشارکت عناصر تشکیل دهنده آن صورت نمی پذیرد.
مشارکت  مردمی در مدرسه سازی یکی از راه های مشارکت در امور آموزش و پرورش می باشد. این مشارکت نه تنها برخی از مشکلات آموزش و پرورش اعم از کمبود فضاهای آموزشی را کاهش می دهد بلکه ارزش آفرین و باقیات الصالحات می باشد.


سایت مهر مدرسه در راستای  بهبود فرآیند های مشارکت مردمی در امر مدرسه سازی و سازماندهی این مشارکت ها، مدیریت بهینه منابع مالی اهداء شده از سوی مردم، توسط سازمان نوسازی مدارس کشور  اواخر تیرماه ۹۹ رونمایی گردیده است و بزودی بس از تکمیل و بارگذاری  اطلاعات اولیه  کاربران به ویژه نیکوکاران محترم میتوانند از قابلیت های  سایت  بهره مند گردند. برخی از این قابلیت ها به شرح ذیل میباشد:
اطلاع رسانی در زمینه وضعیت موجود  فضاهای آموزشی  کل کشور
اطلاع رسانی در زمینه نیاز های فضا های آموزشی کل کشور 

اطلاع رسانی  در زمینه اولویتهای  انتخاب محل  پروژه های ساخت و تکمیل وتجهیز مدرسه 

اطلاع رسانی و  ایجاد شفافیت در مراحل مختلف پروژه های ساخت و تجهیز مدارس 

ایجاد تسهیل در فرآیند مشارکت خیرین و نیکوکاران در امر مدرسه سازی و تجهیز مدارس

ایجاد بستر مناسب تعامل و ارتباط فی مابین خیرین و مشارکت کنندگان در پروژه های بهبود و تجهیز مدارس با سازمان نوسازی مدارس کشور و استانها
 
مشارکت خیرین  در امر مدرسه سازی الهام بخش  فعالیت های مبتنی بر مردم  برای آبادانی کشور می باشد.  امیدواریم که سایت مهر مدرسه  بستری مناسب جهت تعامل هدفمند خیرین مدرسه ساز با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور  به منظور ایجاد فرصت برابر آموزشی برای تمامی فرزندان ایران زمین و آبادانی میهنمان باشد.