در حال بارگذاری...
بستن
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی
استان: آذربایجان شرقی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,965,958,022 ریال
تعداد مشارکت ها: 32393
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.