در حال بارگذاری...
بستن
استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
استان: آذربایجان غربی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 882,470,248 ریال
تعداد مشارکت ها: 13539
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.