در حال بارگذاری...
بستن
استان اصفهان
استان اصفهان
استان: اصفهان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,892,213,233 ریال
تعداد مشارکت ها: 31602
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.