در حال بارگذاری...
بستن
استان بوشهر
استان بوشهر
استان: بوشهر
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 884,352,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 14759
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.