در حال بارگذاری...
بستن
استان خوزستان
استان خوزستان
استان: خوزستان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 6,598,252,142 ریال
تعداد مشارکت ها: 136451
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.