در حال بارگذاری...
بستن
استان سمنان
استان سمنان
استان: سمنان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 797,945,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 19727
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.