در حال بارگذاری...
بستن
استان کرمان
استان کرمان
استان: کرمان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,503,499,007 ریال
تعداد مشارکت ها: 24734
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.