در حال بارگذاری...
بستن
استان هرمزگان
استان هرمزگان
استان: هرمزگان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,545,415,010 ریال
تعداد مشارکت ها: 20803
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.