در حال بارگذاری...
بستن
استان یزد
استان یزد
استان: یزد
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 604,742,794 ریال
تعداد مشارکت ها: 20677
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.