در حال بارگذاری...
بستن
استان قم
استان قم
استان: قم
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 167,346,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 1368
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.