در حال بارگذاری...
بستن
استان اردبیل
استان اردبیل
استان: اردبیل
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,753,897,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 24185
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.