در حال بارگذاری...
بستن
استان چهارمحال و بختیاری
استان چهارمحال و بختیاری
استان: چهارمحال وبختیاری
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,451,855,094 ریال
تعداد مشارکت ها: 9245
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.