در حال بارگذاری...
بستن
استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
استان: خراسان رضوی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,063,371,503 ریال
تعداد مشارکت ها: 20988
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.