در حال بارگذاری...
بستن
استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی
استان: خراسان شمالی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,592,922,111 ریال
تعداد مشارکت ها: 10568
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.