در حال بارگذاری...
بستن
استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی
استان: خراسان جنوبی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,464,128,188 ریال
تعداد مشارکت ها: 32274
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.