در حال بارگذاری...
بستن
استان زنجان
استان زنجان
استان: زنجان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 878,709,800 ریال
تعداد مشارکت ها: 5270
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.