در حال بارگذاری...
بستن
استان فارس
استان فارس
استان: فارس
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,688,810,002 ریال
تعداد مشارکت ها: 21677
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.