در حال بارگذاری...
بستن
استان قزوین
استان قزوین
استان: قزوین
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,136,998,029 ریال
تعداد مشارکت ها: 19826
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.