در حال بارگذاری...
بستن
استان کردستان
استان کردستان
استان: کردستان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 703,646,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 13214
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.