در حال بارگذاری...
بستن
استان مازندران
استان مازندران
استان: مازندران
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,536,196,098 ریال
تعداد مشارکت ها: 45437
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.