در حال بارگذاری...
بستن
استان مرکزی
استان مرکزی
استان: مرکزی
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,056,681,111 ریال
تعداد مشارکت ها: 2855
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.