در حال بارگذاری...
بستن
استان همدان
استان همدان
استان: همدان
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 1,305,868,008 ریال
تعداد مشارکت ها: 15816
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.