در حال بارگذاری...
بستن
شهر تهران
شهر تهران
استان: تهران
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 812,389,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 4921
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.